[Photo] Thiêng liêng lá cờ Tổ quốc nơi quần đảo Trường Sa

Màu cờ Tổ quốc thiêng liêng tung bay phấp phới là động lực để các thế hệ chiến sỹ nơi đảo xa vững tay súng hoàn thành sứ mệnh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của đất nước.
(TTXVN/Vietnam+)