So vu tan cong mang vao Viet Nam trong thang 5/2022 giam nhe hinh anh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trong tháng 5/2022, số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng botnet (mạng máy tính ma) là 745.012 địa chỉ, giảm 3,18% so với tháng 4/2022.

Cũng trong tháng 5/2022 vừa qua, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 847 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam.

Trong đó, có 161 cuộc Phishing (tấn công giả mạo), 226 cuộc Deface (tấn công thay đổi giao diện), 460 cuộc Malware (tấn công bằng mã độc), giảm 9,7% so với tháng 4/2022.

Về nguyên nhân số cuộc tấn công mạng tiếp tục giảm so với tháng trước được Bộ Thông tin và Truyền thông lý giải là do tình hình kinh tế-xã hội ổn định, các loại hình hoạt động kinh tế được mở cửa trở lại như trước khi có dịch COVID-19.

Cùng với đó, các giải pháp quản lý và thúc đẩy kinh tế của Đảng, của Chính phủ và các bộ, ngành địa phương tiếp tục có nhiều hiệu quả trong phát triển kinh tế-xã hội, theo đó, việc nâng cao cảnh giác, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng cũng như an ninh, trật tự xã hội được chú trọng.

Để bảo đảm an toàn thông tin mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn tiếp tục tăng cường công tác giám sát, chủ động rà quét trên không gian mạng Việt Nam; đánh giá, thống kê và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo trên các phương tiện truyền thông tin đại chúng để người dùng biết và phòng tránh./.

Minh Sơn (Vietnam+)