Thanh tra Tong cong ty Co khi Xay dung, lo khoan no nghin ty dong hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng số nợ phải trả của 8 đơn vị được thanh tra thuộc Tổng công ty Cơ khí Xây dựng lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Trong số này, có tới 5/8 doanh nghiệp có hệ số nợ cao, mất cân đối về khả năng thanh toán các khoản nợ.

Nguy cơ khó thanh toán nợ?

Đây là một phần của kết luận thanh tra tài chính tại Tổng công ty Cơ khí Xây dựng vừa được Thanh tra Bộ Tài chính cho biết sau khi thanh tra tại 8 đơn vị thuộc Tổng công ty Cơ khí Xây dựng từ ngày 11/4 đến ngày 25/5.

8 đơn vị được thanh tra là: Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí Xây dựng, Công ty cổ phần Khóa Minh Khai, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp và Kinh doanh vật tư thiết bị số 27, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất - Xuất nhập khẩu dịch vụ và phát triển nông thôn, Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Thái Bình, Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Sông Chu, Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc, Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng và Lắp máy điện nước.

[Đề xuất kiểm toán nghĩa vụ người nộp thuế để chống chuyển giá]

Qua đó, theo báo cáo tài chính năm 2017 của 8 đơn vị trên, nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2017 là trên 1.267 tỷ đồng. Cụ thể, nợ phải trả trong hạn là hơn 1.052 tỷ, nợ quá hạn là gần 215 tỷ. Ngoài ra, khoản nợ phải trợ chưa đối chiếu xác nhận khoảng 437 tỷ.

Theo kết luận, một số khoản nợ phải trả lớn đến hạn phải trả nhưng do các đơn vị được thanh tra gặp khó khăn về tài chính khó có khả năng thanh toán .

Riêng tại Công ty mẹ, nợ phải trả Công ty Khóa Minh Khai (nay là Công ty cổ phần khóa Minh Khai) là hơn 97,7 tỷ đồng.

Về hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu, theo quy định, doanh nghiệp phải đảm bảo hệ sổ này không vượt quá 3 lần. Tuy nhiên, theo kết quả, có 5/8 doanh nghiệp được thanh tra có hệ số nợ cao, mất cân đối về khả năng thanh toán các khoản nợ.

Riêng tại Công ty mẹ, tuy hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu chưa vượt 3 lần (2,95 lần) nhưng nhiều khoản nợ phải thu hiện nay đã quá hạn, trong đó một số khoản khó thu hồi, có khả năng mất vốn, dẫn đến mất cân đối và mẩt khả năng trả nợ.

Trong khi nợ phải trả còn lớn thì nợ phải thu lại trong tình trạng một số khoản chưa được đối chiếu xác nhận đẩy đủ hay nợ quá hạn khó đòi, không có khả năng thu hồi.

Theo báo cáo, nợ phải thu của 8 đơn vị tại thời điểm 31/12/2017 là 591 tỷ đồng thì nợ phải thu trong hạn chỉ chiếm 42% (gần 247 tỷ đồng) còn lạ 58% là nợ phải thu quá hạn (hơn 344 tỷ đồng).

Quá nửa số công ty thua lỗ

Về quản lý vốn chủ sở hữu, theo kết quả thanh tra, có 5/8 công ty chưa bảo toàn và phát triển vốn (đối với công ty con do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ) hoặc có dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp (đối với công ty con là công ty cổ phần do Công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ).

Đây là các đơn vị kinh doanh thua lỗ hoặc còn lỗ lũy kế nên chưa bảo toàn và phát triển được vốn. Ví dụ, Công ty mẹ có vốn đầu tư của chủ sở hữu là hơn 238 tỷ đồng hiện đang lỗ lũy kế hơn 51,5 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp và Kinh doanh vật tư thiết bị số 27 (Coma 27) đang lỗ lũy kế tới hết năm 2017 là trên 14 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất – Xuât nhập khẩu dịch vụ và phát triển nông thôn (Decoimex) lỗ gần 9,7 tỷ đồng, Công ty cổ phần Khóa Minh Khai tới hết năm ngoái đang lỗ gần 4,9 tỷ đồng.

Nguyên nhân lỗ theo báo cáo của Tổng công ty là do một số công trình đang thi công, chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính nên phải tạm dừng hoặc thi công cầm chừng dẫn đến sản lượng thấp không đủ bù đắp các chi phí.

Ở hướng khác, theo kết luận, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tại báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty mẹ và 7 đơn vị được thanh tra là -37 tỷ đồng. Tuy nhiên, có 6/8 doanh nghiệp hạch toán thiếu lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 số tiền gần 2,8 tỷ đồng.

Vấn đề được Thanh tra Bộ Tài chính chỉ ra còn là có 6/8 doanh nghiệp đến thời điểm thanh tra chưa nộp các khoản nợ thuế với số tiền hơn 149 tỷ đồng. Trong số trên, riêng của Công ty mẹ là hơn 92,8 tỷ đồng. Ngoài ra, có 4 công ty kê khai không đúng, dẫn đến thiếu thuế phải nộp 602 triệu đồng.

Căn cứ kết quả thanh tra, Chánh thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng tổ chức quản lý tài chính chặt chẽ để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Lãnh đạo đơn vị cũng được kiến nghị rà soát lại, đánh giá hiệu quả và nguyên tắc đầu tư vốn đảm bảo đúng quy định, tránh tình trạng không bảo toàn vốn tại các doanh nghiệp.

Phía Thanh tra Bộ Tài chính cũng kiến nghị đơn vị quản lý, giám sát chặt chẽ công nợ, đối chiếu nợ đầy đủ, khẩn trương có biện pháp để thu hồi nợ. Ngoài ra, tổng công ty cũng cần bảo đảm thanh toán các khoản nợ đến hạn trả, tránh tình trạng mất cân đối trong thanh toán và để hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu lớn./.

Xuân Dũng (Vietnam+)