Sáng nay, các thí sinh đã hoàn tất bài thi Khoa học Xã hội, bài thi cuối cùng của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, với ba môn Địa lý, Lịch sử và Giáo dục công dân.

Đánh giá riêng về đề thi môn Địa lý, nhiều thí sinh cho rằng đề thi Địa lý vừa sức với học sinh. Trong đó, có khoảng 10 câu thí sinh dùng Atlat địa lý Việt Nam là có thể làm được, không cần học thuộc. Câu hỏi về phân biệt biểu đồ cũng tương đối dễ, thí sinh không cần tính toán nhiều.

Dưới đây là đáp án tham khảo môn Địa lý, mã đề 315, do các giáo viên Hệ thống giáo dục Hocmai thực hiện:

Thi THPT quoc gia: Goi y dap an de thi mon Dia ly hinh anh 1

Mã đề 315:

Thi THPT quoc gia: Goi y dap an de thi mon Dia ly hinh anh 2

Thi THPT quoc gia: Goi y dap an de thi mon Dia ly hinh anh 3

Thi THPT quoc gia: Goi y dap an de thi mon Dia ly hinh anh 4

Thi THPT quoc gia: Goi y dap an de thi mon Dia ly hinh anh 5
Nhóm PV (Vietnam+)