Thiệt hại do virus máy tính gây ra năm 2017 ở Việt Nam đạt mức kỷ lục

Thống kê từ Công ty An ninh mạng Bkav cho thấy, thiệt hại do virus máy tính gây ra tại Việt Nam năm 2017 đã đạt con số kỷ lục.
Yên Thủy (Vietnam+)