Tong cong ty Dam Phu My tiet giam manh chi phi trong quy 1 hinh anh 1Dây chuyền đóng bao sản phẩm phân ure. (Ảnh: Hà Thái/TTXVN)

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, Đạm Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2019 với doanh thu đạt hơn 1.326 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 41 tỷ đồng.

Theo PVFCCo, do nhà máy trong thời gian bảo dưỡng nên trong quý một chi phí quản lý bán hàng của Đạm Phú Mỹ giảm mạnh. Cụ thể, chi phí quản lý công ty mẹ giảm 31%, chi phí bán hàng giảm gần 36% và mức giảm doanh thu 31,4%.

Việc chi phí quản lý bán hàng giảm mạnh còn do Đạm Phú Mỹ thực hiện chủ động tiết giảm chi phí trên toàn hệ thống.

[Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Đạm Phú Mỹ điều chỉnh báo cáo tài chính]

Theo báo cáo hợp nhất, trong khi doanh thu đạt 1.596 tỷ đồng giảm hơn 23% so với cùng kỳ, thì chi phí quản lý giảm gần 27%, chi phí bán hàng giảm 31%.

Đáng chú ý khi lợi nhuận công ty mẹ bằng 24% so với cùng kỳ 2018 thì lợi nhuận hợp nhất là hơn 53 tỷ đồng đạt 30% cùng kỳ 2018. Điều này cho thấy các công ty con của Đạm Phú Mỹ (các công ty vùng miền thuộc hệ thống phân phối của Đạm Phú Mỹ) đóng góp doanh thu và lợi nhuận khả quan làm tăng doanh thu và lợi nhuận trong thời điểm công ty mẹ đang bảo dưỡng nhà máy.

Nhà máy Đạm Phú Mỹ được thực hiện bảo dưỡng trong gần ba tháng đầu năm 2019 là thời điểm thấp vụ cũng giúp giảm ảnh hưởng của hoạt động bảo dưỡng đến doanh thu và lợi nhuận trong năm.

Trong quý 1, do tình hình khó khăn chung, các doanh nghiệp ngành phân bón đều có kết quả kinh doanh thấp hơn nhiều so với cùng kỳ 2018. Phân bón Bình Điền (BFC) ước đạt 7 tỷ đồng lợi nhuận trong quý một, giảm 86% so với cùng kỳ. Đạm Cà Mau đạt 116 tỷ đồng lợi nhuận, giảm 57% so với cùng kỳ./.

Anh Nguyễn (TTXVN/Vietnam+)