Trien khai Chuong trinh giao duc pho thong 2018 voi lop 3, 7,10 hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn

Ngành giáo dục cũng tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, trình Chính phủ phương án sử dụng Ngân sách Nhà nước mua sách giáo khoa phổ thông cho học sinh mượn để triển khai từ năm học 2022-2023./.

(TTXVN/Vietnam+)