Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tới dự, cắt băng khai mạc triển lãm “45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh,” diễn ra sáng 29/8 tại Hà Nội.

Triển lãm do Bảo tàng Hồ Chí Minh, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng và Học viện Báo chí Tuyên truyền phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 45 năm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2014).

Triển lãm giới thiệu đến công chúng gần 200 ảnh, tài liệu và hiện vật với 2 nội dung chính là Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong phần một, triển lãm giới thiệu đến công chúng toàn văn 10 trang bản chụp từ Di chúc gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lưu giữ tại Cục Lưu trữ-Văn phòng Trung ương Đảng và một số tài liệu, hiện vật quan trọng liên quan đến Di chúc của Người.

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử đặc biệt. Điểm nổi bật của Di chúc là những suy nghĩ, trăn trở của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con đường và tương lai của dân tộc Việt Nam. Ngay sau khi công bố, Di chúc của Người đã trở thành những định hướng chiến lược cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Di chúc trong 4 năm từ tháng 5/1965 đến 5/1969 và mỗi năm Người đều có bổ sung, sửa chữa. Đặc biệt, bản viết thêm ngày 10/5/1969 được Người viết ở mặt sau một tờ bản tin tham khảo đặc biệt của Thông tấn xã Việt Nam.

Trong phần thứ hai “45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh,” triển lãm trưng bày các tài liệu, hiện vật giới thiệu những thành tựu 45 năm (1969-2014) của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; hàn gắn vết thương chiến tranh; phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và thực hiện các chính sách xã hội; đoàn kết, hữu nghị và hợp tác quốc tế; xây dựng chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Triển lãm “45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” là hoạt động văn hóa thiết thực nhằm góp phần tuyên truyền, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy những thành quả đã đạt được để “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đồng thời tiếp tục thực hiện điều mong muốn cuối cùng của Người là “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.”

Triển lãm “45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh từ ngày 29/8 đến ngày 29/10./.

PV (TTXVN/Vietnam+)