Vào thời khắc của Năm mới 2019, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã tổ chức đón mã hàng đầu năm tại 3 bến cảng: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Hoàng Diệu, Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ và Chi nhánh Cảng Tân Vũ.

Năm 2018, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Sản lượng toàn công ty đạt gần 33 triệu tấn; tổng doanh thu đạt trên 2.188 tỷ đồng. Hệ thống công nghệ thông tin quản lý và khai thác container chính thức được triển khai tại các bến cảng, nhằm tự động hóa việc quản lý và khai thác container./.


(Vnews)