Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1415/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xử lý theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định, phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương./.

 

(Vnews/Vietnam+)