(Nguồn: Vnews)

Ngày 30/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chính thức thông báo kết quả thanh tra quy trình bổ nhiệm đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh, Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2010-2015.

Theo kết quả thanh tra, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa đã bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh khi chưa đủ các tiêu chuẩn như: chưa đủ thời gian công tác chuyên môn; không đủ trình độ lý luận chính trị; chưa qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước.

Trong quá trình khai lý lịch đảng viên, bà Quỳnh Anh đã vi phạm về kê khai lý lịch, tiểu sử bản thân không trung thực. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ khẩn trương làm rõ và xử lý trách nhiệm theo quy định.

Đến ngày 20/9/2016, bà Trần Vũ Quỳnh Anh đã xin nghỉ việc nhưng Giám đốc Sở Xây dựng lại không thông báo công khai và không báo cáo Sở Nội vụ theo quy định.

Căn cứ trên kết quả thanh tra, ngày 29/3/2017, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra các dấu hiệu vi phạm đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo và cán bộ Sở Xây dựng, đồng thời đưa ra hình thức kỷ luật nghiêm minh, theo quy định của pháp luật./.