Sau khi Công ty Cổ phần nước sạch sông Đà cấp nước trở lại, thành phố Hà Nội yêu cầu lấy mẫu nước tại Công ty Cổ phần nước sạch sông Đà (Viwasupco); tuyến đường ống truyền dẫn; tại địa điểm phân phối để kiểm tra về chất lượng nước sau khi Công ty cấp nước trở lại./.

(Vnews/Vietnam+)