Nhà máy xe lửa Gia Lâm được xây dựng vào năm 1905 và đến nay đã gần 115 năm tuổi đời. Nhà máy vốn được thực dân Pháp xây dựng nhằm làm “đòn bẩy” cho ngành công nghiệp đường sắt thời đó.

Trải qua biết bao nhiêu bom đạn và biến cố, nơi đây đã trở thành một nhân chứng sống lịch sử.

Xã hội ngày càng phát triển, người dân Việt Nam đã có nhiều lựa chọn đi lại hơn xưa, ngành đường sắt cũng lặng lẽ dần lui về phía sau. Thế nhưng với những chủ trương đầu tư và phát triển của Chính phủ, rất có thể trong tương lai nhà máy xe lửa Gia Lâm sẽ lại “hồi sinh.”

TT (Vietnam+)