Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng nghiêm trọng, Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo tạm ngưng cử hành thánh lễ và các sinh hoạt tôn giáo tại tất cả nhà thờ, nhà nguyện và dòng tu thuộc Tổng giáo phận, bắt đầu từ 16 giờ ngày 26/3./.

(Vnews/Vietnam+)