Nâng chuẩn trình độ đối với giáo viên, doanh nghiệp được đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn, bổ sung giấy tờ có thể thay thế trong hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp... sẽ được áp dụng từ ngày hôm nay 1/7./.

(Vnews)