Có 38,3% dân số trên 15 tuổi ở Việt Nam sử dụng rượu bia và cứ 2 người đàn ông thì có 1 người uống rượu - đó là những con số biết nói về thanh niên Việt Nam, những người đang ở độ tuổi "vàng"./.