Sáng 6/8/2009, tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) và Văn phòng đại diện Công ty Intel Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển thị trường Viễn thông công nghệ thông tin Việt Nam.

VNPT và Intel Việt Nam sẽ phối hợp nghiên cứu mô hình kinh doanh để xây dựng và triển khai mô hình hợp tác lâu dài, hiệu quả nhằm nhanh chóng phổ cập các dịch vụ Internet băng thông rộng: MegaVNN/ADSL, 3G, Wimax tại Việt Nam.

Cụ thể, VNPT và Intel Việt Nam sẽ xây dựng các mô hình hợp tác chuẩn giữa VNPT/các đơn vị thành viên và các công ty máy tính, các tổ chức tín dụng nhằm đưa ra các gói sản phẩm tích hợp PC và Internet băng thông rộng; Hợp tác xây dựng các chương trình phát triển thị trường mục tiêu như y tế, giáo dục, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các bộ, ngành...; Nghiên cứu xây dựng và đưa ra các gói dịch vụ tích hợp viễn thông và. công nghệ thông tin mới...

Phía Intel sẽ hỗ trợ tư vấn xây dựng kế hoạch, chiến lược và lộ trình xây dựng các phần mềm ứng dụng của VNPT; cung cấp, giới thiệu thông tin về công nghệ và sản phẩm mới của Intel cho VNPT; Hỗ trợ và tài trợ một số hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin cho các đơn vị sản xuất phẩn mềm của VNPT trong việc nghiên cứu sản phẩm và dịch vụ mới./.
Hoàng Yến (Vietnam+)