ABBANK phat hanh 39 trieu co phieu, nang von dieu le len 5.700 ty dong hinh anh 1Giao dịch tại ABBANK. (Ảnh: CTV)

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng vốn điều lệchi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7,4%, ngày 10/7, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) đã chính thức phát hành hơn 39 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 393 tỷ đồng.

Theo đó, vốn điều lệ của ABBANK chính thức tăng từ 5.319 tỷ đồng lên mức 5.713 tỷ đồng.

[ABBANK đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.220 tỷ đồng năm 2019]

Ông Đào Mạnh Kháng, Chủ tịch Hội đồng quản trị ABBANK cho biết: “Việc thực hiện tăng vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng, tạo nền tảng tài chính tốt hơn cho ABBANK. Sự đồng thuận của các cổ đông trong việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và tăng vốn điều lệ của ABBANK cho thấy sự tin tưởng và kỳ vọng của các cổ đông vào tiềm năng phát triển của ngân hàng cũng như sự ủng hộ và mong muốn được gắn bó lâu dài với ngân hàng trong chặng đường tiếp theo.”

Năm 2019 tiếp tục là một năm với nhiều mốc phát triển quan trọng của ABBANK. Mục tiêu chiến lược của ABBANK là phát triển công nghệ ngân hàng số kết hợp với nguồn nhân sự chất lượng cao để tạo nền tảng đột phá về sản phẩm cạnh tranh trong phân khúc khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa; trợ giúp cho hoạt động kinh doanh, vận hành; giảm chi phí, tăng tính hiệu quả; tập trung vào quản trị rủi ro.

Năm 2019, dự kiến tổng tài sản đạt 105.720 tỷ đồng (tăng 17% so với năm 2018), huy động đạt 82.609 tỷ đồng, dư nợ đạt 61.323 tỷ đồng. Đặc biệt, ABBANK đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 1.220 tỷ đồng (tăng 35% so với năm 2018)./.

Thúy Hà (Vietnam+)