Bình đẳng giới ở Việt Nam - Vai trò phụ nữ ngày càng được nâng cao

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia xóa bỏ khoảng cách giới nhanh nhất trong 20 năm qua, được LHQ đánh giá là điểm sáng về bình đẳng giới trong thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ.