Bình Thuận phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Từ một tỉnh nghèo, kinh tế kém phát triển, đến nay, Bình Thuận đã có nhiều thay đổi, đạt những thành tựu quan trọng trên tất các các lĩnh vực của đời sống với tốc độ tăng trưởng kinh tế khá bền vững.
(TTXVN/Vietnam+)