Cần chăm lo không gian vui chơi ngoài trời cho trẻ em ở Hà Nội

Bên cạnh những khu dân cư đã đầu tư sân chơi công cộng cho trẻ em, vẫn còn những sân chơi xuống cấp, nhàm chán không thu hút các em nhỏ.
Hoài Nam (Vietnam+)