Quy chế xét bình chọn “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022 sẽ đổi mới nhiều trong các tiêu chí bình chọn, trong đó đạo đức doanh nhân sẽ là tiêu chí hàng đầu. Bên cạnh đó, quy định năm nay cũng nhấn mạnh về minh bạch trong quá trình bình xét, như không thu phí và cấm tặng quà.

Thông tin trên được công bố tại Lễ phát động Chương trình bình xét và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, ngày 30/7.

Đề cao giá trị đạo đức

Cụ thể, số danh hiệu trao tặng năm nay sẽ giảm xuống tối đa chỉ có 60 doanh nhân (các kỳ trước đây là 100 doanh nhân). Theo ban tổ chức, việc giảm 40% các danh hiệu trao tặng nhằm hướng tới mục tiêu “tăng về chất.” Điểm mới của năm nay, từ danh sách 60 doanh nhân được bình chọn sẽ xét tiếp danh sách Top 10 “Doanh nhân tiêu biểu nhất Việt Nam - năm 2022” để có sự tôn vinh đặc biệt.

Chương trình bình xét, trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022 là một nội dung được VCCI triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Về tiêu chí, Ban tổ chức cho biết năm nay là lần đầu tiên áp dụng đạo đức doanh nhân đưa lên tiêu chí cao nhất. Cụ thể, các ứng viên phải là đại diện tiêu biểu xét theo 6 tiêu chuẩn Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam do VCCI công bố (bao gồm: Tạo ra giá trị kinh tế cho xã hội; Tuân thủ pháp luật; Minh bạch, công bằng, liêm chính; Sáng tạo, hợp tác, cùng phát triển; Tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường; Yêu nước, có trách nhiệm với xã hội và gia đình).

Ông Nguyễn Bắc Hà, Trưởng ban Hội viên và Đào tạo, VCCI cho hay việc áp dụng các quy tắc này đặt ra yêu cầu những doanh nhân được vinh danh sẽ là người lãnh đạo không chỉ kinh doanh giỏi, mà phải có đạo đức, văn hóa kinh doanh và được xã hội trân trọng.

Một thay đổi khác, quy trình năm nay sẽ không còn bình chọn “chay” trên hồ sơ dự bình xét như các kỳ trước, mà chính thức áp dụng yêu cầu thẩm định thực tế. Theo đó, Hội đồng bình xét sẽ thành lập các nhóm công tác gồm các chuyên gia, đại diện báo chí,… và do 1 thành viên Hội đồng dẫn đầu để đi đến từng doanh nghiệp xác minh đồng thời gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với ứng viên.

Điểm nhấn của kỳ bình chọn này, Quy chế bình xét đã có thêm điều khoản quy định về minh bạch và giữ uy tín danh hiệu, cụ thể: “Doanh nhân tham gia bình xét trên tinh thần tự nguyện, có cơ quan đề cử và không phải đóng bất cử khoản phí, lệ phí nào” đồng thời yêu cầu: “Doanh nhân được đề cử không được tặng quà dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng bình xét, Ban thư ký, đoàn công tác thẩm định.” Việc vi phạm sẽ dẫn đến việc hồ sơ bị loại khỏi quá trình bình xét.

“Điều khoản này cũng đưa ra quy định về việc thu hồi danh hiệu khi doanh nhân có vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam ở mức độ làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh doanh nhân tiêu biểu của đất nước,” ông Hà trao đổi.

Tôn vinh doanh nhân đóng góp chống dịch COVID-19

Ngoài ra, ông Hà chia sẻ bên cạnh việc bình xét trao tặng Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, căn cứ hồ sơ các ứng viên trong vòng chung tuyển, Hội đồng bình xét sẽ đề xuất danh sách những doanh nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống đại dịch COVID-19 để tuyên dương tại Lễ công bố và trao danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022.

Tại Lễ phát động, ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình cho rằng các thay đổi này cho thấy quyết tâm của VCCI đổi mới nhằm nâng cao toàn diện cả chất lượng và uy tín danh hiệu, qua đó thúc đẩy phổ biến Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam, xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam có tài, có đức.

“Đây là gốc rễ cho sự phát triển bền vững của doanh nhân, doanh nghiệp,” ông Vẻ nhấn mạnh.

Có chung quan điểm, bà Ninh Thị Ty, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Hồ Gươm nhấn mạnh: “Việt Nam có trên 800 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động và chắc chắn có rất nhiều doanh nhân xuất sắc. Tôi kỳ vọng Chương trình sẽ chọn được 60 tấm gương ưu tú nhất để vinh danh và đại diện cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam. Bên cạnh đó, tôi cũng mong rằng VCCI sẽ phổ biến được rộng rãi các tấm gương này trong xã hội để điều tốt, gương tốt được lan toả. Theo đó, Việt Nam sẽ có một đội ngũ doanh nhân giỏi, có văn hoá kinh doanh là sức mạnh mềm trong hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng nước Việt Nam ta giàu có, văn minh, hiện đại.”

Theo quy trình, các tỉnh, thành phố, bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan báo chí, truyền thông sẽ tìm chọn, giới thiệu các ứng viên doanh nhân tiêu biểu sẽ do và thời hạn đề cử là đến 31/8.

Kế đến là ba bước sơ tuyển, thẩm định thực tế và vòng chung tuyển sẽ thực hiện trong tháng Chín. Trên cơ sở đó, danh hiệu sẽ được trao tặng đúng dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam.

“Hội đồng bình xét năm nay cũng được đổi mới với số lượng thành viên và lên tới trên 40 người. Điều này nhằm đảm bảo sự chuyên sâu, công bằng và khó tác động đến kết quả bình xét. Các thành viên Hội đồng gồm các chuyên gia, các phóng viên báo chí, đại diện các bộ, ngành, các hiệp hội doanh nghiệp và VCCI. Ban chỉ đạo quốc gia về bình xét Danh hiệu do Chủ tịch VCCI làm Trưởng Ban, các thành viên gồm đại diện lãnh đạo một số bộ, cơ quan trung ương,” ông Hà cho hay.

Ban tổ chức cũng cho biết Lễ công bố và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022 được tổ chức vào tháng 10/2022, nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Trong 3 năm tiếp theo, VCCI có kế hoạch định kỳ phát hành bộ sách về 60 gương Doanh nhân tiêu biểu để tuyên truyền, giới thiệu và truyền cảm hứng trong xã hội, hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nhân Việt Nam có đạo đức, văn hoá kinh doanh mẫu mực, phát triển bền vững, là trụ cột để thực hiện phát triển kinh tế đất nước và khát vọng đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, như văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)