Thứ Hai, Tháng Giêng 21/01/2019

Chủ đề

Thi đại học-cao đẳng 2010

Ùn ùn sĩ tử rời kinh

Giáo dục

Ùn ùn sĩ tử rời kinh

Trưa nay, sau khi các môn thi cuối cùng của kỳ thi đại học, trên những con đường chính của Hà Nội đều thấy cảnh ùn ùn sĩ tử rời kinh.