De nghi mien giam hon 200 ty dong phi su dung ha tang duong sat hinh anh 1Ngành đường sắt đang gặp nhiều khó khăn cả về sản lượng, doanh thu do ảnh hưởng của dịch COVID-19. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Bộ Tài chính xem xét miễn, giảm hơn 200 tỷ đồng phí sử dụng hạ tầng đường sắt năm 2020 cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trước đó, VNR đã có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải và các cấp có thẩm quyền xem xét miễn, giảm các khoản phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt và tiền thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2020.

Cụ thể, theo quy định hiện hành tại Thông tư số 295/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư, mức thu này là 8% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt, nghĩa là khoản phí phải nộp của VNR năm 2020 ước tính khoảng 213 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, VNR cũng xin miễn trích nộp ngân sách Nhà nước tiền thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2020. Theo quy định hiện hành tại Thông tư số 21/2008/TT-BTC ngày 4/4/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư là 20% số thu thì khoản thu này cho cả năm 2020 của Tổng công ty vào khoảng 14,6 tỷ đồng.

“Việc VNR đề nghị miễn, giảm các khoản phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt và tiền thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19 trong năm 2020 là có cơ sở,” lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải nhìn nhận.

[Chủ tịch đường sắt: Nhanh cũng mất tới 3-4 năm mới khôi phục như trước]

Tuy nhiên, phía Bộ Giao thông Vận tải thừa nhận thẩm quyền quyết định việc miễn, giảm các khoản thu, nộp trên và việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan lại không thuộc bộ, chưa kể VNR là doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Tài chính xem xét, quyết định hoặc báo cáo cấp thẩm quyền quyết định việc miễn, giảm các khoản thu, nộp nêu trên nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19 cho VNR.

Liên quan tới đề nghị cho phép lùi thời gian thực hiện về niên hạn sử dụng đầu máy, toa xe định kỳ thêm 3 năm so với thời gian quy định tại Điều 19 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải hiện đang rà soát, xem xét, xử lý theo quy định.

Theo báo cáo của VNR, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh thu vận tải đường sắt chín tháng của năm nay giảm 34,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1.179 tỷ đồng. Công ty mẹ doanh thu ước đạt khoảng 1.300 tỷ đồng, dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh trước thuế ước lỗ hơn 428 tỷ đồng.

Tổng công ty Đường sắt có 1.634 lao động bị ảnh hưởng thiếu việc làm, trong đó 423 lao động phải nghỉ luân phiên không hưởng lương từ 5-13 ngày công và 1.211 lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động./.

Việt Hùng (Vietnam+)