Hình ảnh về những cống hiến thầm lặng của đội ngũ cô đỡ thôn bản

Với sự hỗ trợ tích cực của đội ngũ cô đỡ thôn bản, gần 30 năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa có nhiều chuyển biến tích cực.
(TTXVN/Vietnam+)