Hoi dong nhan dan tinh Cao Bang thong qua 7 nghi quyet quan trong hinh anh 1Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Ngày 29/9, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ IV (chuyên đề) để thông qua 7 nghị quyết quan trọng.

Đó là các nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Cao Bằng; một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021; phương án phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021; thông qua danh mục các dự án, công trình cần thu hồi; thông qua các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án.

[Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng]

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh đề nghị các đơn vị, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng các phương án, kịch bản đẩy nhanh tiến độ thực hiện nghị quyết, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng trong năm 2021; tập trung triển khai các chương trình, đề án, dự án, đặc biệt là những đề án, dự án trọng tâm, đột phá của tỉnh đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; giữ vững quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai ngay các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, không ngừng đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng cuối năm để hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra./.

Quốc Đạt (TTXVN/Vietnam+)