[Infographics] Bang tong hop ke hoach giao duc cap Trung hoc pho thong hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Theo Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 3/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không quá 5 tiết học, mỗi tiết học 45 phút.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường Trung học phổ thông đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày thực hiện theo hướng dẫn của Bộ./.

(TTXVN/Vietnam+)