(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Trong những năm qua, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, hợp tác phát triển./.