Kienlongbank se tat toan 100% trai phieu da ban VAMC truoc 31/12 hinh anh 1Các đại biểu tham dự tại Đại hội. (Nguồn: CTV/Vietnam+)

Ngày 12/4, tại Kiên Giang, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với sự tham dự của cổ đông đại diện cho 309,913 triệu cổ phần, tương ứng với 96,88% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Kienlongbank như sau: Tổng tài sản 50.000 tỷ đồng, tăng 18,18%; tổng nguồn vốn huy động 45.200 tỷ đồng, tăng 20,54%; dư nợ cấp tín dụng 33.900 tỷ đồng, tăng 15,02% (thực hiện khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận); lợi nhuận trước thuế 306 tỷ đồng; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; cổ tức dự kiến chia 13%.

[Lợi nhuận trước thuế của Kienlongbank đạt trên 300 tỷ đồng]

Kienlongbank cũng sẽ tập trung đẩy mạnh thu hồi nợ xấu và phấn đấu tất toán toàn bộ 100% trái phiếu đặc biệt đã bán Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) trước ngày 31/12 năm nay.

Kienlongbank tiếp tục thực hiện lộ trình của phương án cơ cấu lại ngân hàng giai đoạn 2016-2020. Ngân hàng cũng tập trung đẩy mạnh các giải pháp thực hiện ngân hàng số, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường liên kết với các đối tác để phát triển sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu và gia tăng tiện ích cho khách hàng.

Bên cạnh đó, tập trung kinh doanh hiệu quả sản phẩm mới liên kết với Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm AIA Việt Nam, nhằm tăng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng trong tổng thu nhập.

Ngoài ra, Kienlongbank tập trung hoàn thiện và nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực của Ủy ban Basel và lộ trình triển khai Basel II, hoàn chỉnh hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Kết thúc năm 2018, Kienlongbank đã đạt được những kết quả khả quan, các chỉ tiêu đều tăng trưởng tốt so với năm 2017 như: Tổng tài sản đạt 42.310 tỷ đồng, tăng 13,35%; tổng huy động vốn đạt 37.499 tỷ đồng, tăng 13,11%; dư nợ cấp tín dụng đạt 29.472 tỷ đồng, tăng 19,39%; lợi nhuận trước thuế đạt 290,08 tỷ đồng, tăng 15,02%; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,94%. Các chỉ số an toàn hoạt động đều thực hiện đúng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.237 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông cũng đã thống nhất thông qua nội dung không chia cổ tức năm 2018 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận hiện có để bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và đáp ứng nhu cầu phát triển từ nay đến năm 2020 của ngân hàng.

Cũng trong năm 2018, Kienlongbank đã mở mới thêm 17 chi nhánh, phòng giao dịch nâng tổng số 134 điểm giao dịch./.

Thúy Hà (Vietnam+)