Máy bay Vietnam Airlines được bảo dưỡng, sẵn sàng cất cánh trở lại

Đội máy bay Vietnam Airlines đã được kiểm tra kỹ thuật và bảo dưỡng kỹ lưỡng nhằm sẵn sàng cho việc nối lại nhiều đường bay nội địa ngay khi được cấp phép trở lại.
Việt Hùng (Vietnam+)