Những hình ảnh đáng sợ về rác thải nhựa trên khắp thế giới

Ngày Môi trường Thế giới (5/6) được Liên hợp quốc tổ chức lần đầu tiên vào năm 1972 và từ đó trở thành hoạt động thường niên để tuyên truyền việc tăng cường nhận thức về môi trường trên toàn thế giới.
(TTXVN/Vietnam+)