PAPI 2021: Cai thien lon nhat o noi dung Cung ung dich vu cong hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
Kết quả phân tích dữ liệu Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 cho thấy nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt ở nội dung Cung ứng dịch vụ công./.
(TTXVN/Vietnam+)