[Photo] Dành sự chăm sóc, bảo vệ tốt nhất cho chủ nhân của đất nước

Tháng Sáu hằng năm được chọn là Tháng hành động vì trẻ em. Đây là dịp để nhắc nhở mọi người dành sự quan tâm chăm sóc và bảo vệ tốt nhất đối với trẻ em - những chủ nhân tương lai của đất nước.
(TTXVN/Vietnam+)