[Photo] Doanh nghiệp khẩn trương sản xuất trong bối cảnh đại dịch

Diễn biến dịch bệnh COVID-19 đang ngày càng nghiêm trọng, trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ đang nỗ lực vượt vượt qua khó khăn duy trì sản xuất, kinh doanh.
Hạnh Nguyễn (Vietnam+)