[Photo] Những tấm gương thương binh "tàn nhưng không phế"

Hàng chục nghìn tấm gương thương binh ở mọi miền đất nước lao động cần cù, ý thức tự vượt lên bệnh tật và mọi khó khăn trong cuộc sống, với ý thức không đòi hỏi, trông chờ vào Đảng, Nhà nước.
(TTXVN/Vietnam+)