[Photo] Thiếu nữ Hà thành e ấp bên sắc hoa loa kèn tháng Tư

Không biết tự bao giờ, nhớ đến loa kèn, là nhớ đến những thiếu nữ chưa tròn đôi mươi e ấp bên những cánh hoa mỏng manh.
PV (Vietnam+)