[Photo] Thợ sửa xe máy làm mô hình robot vị dũng tướng Quan Vũ

Ba người thợ ở một cửa hàng sửa chữa xe máy tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã làm mô hình vị dũng tướng Quan Vũ (Quan Công) trong Tam Quốc Chí theo phong cách "người máy biến hình".
Huy Đồng (Vietnam+)