[Photo] Thủy điện Rào Trăng 3: Quyết tâm vượt khó tìm kiếm nạn nhân

Từ sáng sớm 20/11, tranh thủ thời tiết nắng ráo, các lực lượng cứu hộ tập trung hoàn chỉnh việc nắn dòng chảy và bắt đầu phân thủy.
(TTXVN/Vietnam+)