[Photo] Trên tay vTag - thiết bị định vị cá nhân made in Vietnam

vTag là sản phẩm định vị cá nhân ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo made in Vietnam do Viettel làm chủ và cung cấp ra thị trường.
Minh Sơn (Vietnam+)