[Photo] Xây dựng lực lượng Hải quân nhân dân tinh nhuệ, hiện đại

Hải quân nhân dân đã không ngừng lớn mạnh, trở thành quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại với đầy đủ các thành phần lực lượng, sẵn sàng chiến đấu.
(TTXVN/Vietnam+)