Quy trình thi sát hạch bằng lái xe ôtô được thực hiện ra sao?

Quy trình sát hạch lái xe ngày càng được cải tiến sát với các tình huống tham gia giao thông đã giúp hạn chế tối đa sự can thiệp của con người và bảo đảm chất lượng công tác sát hạch cấp giấy phép lái
Việt Hùng (Vietnam+)