SHB se tang von dieu le len 36.459 ty dong trong nam 2022 hinh anh 1Giao dịch tại SHB. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) lên 26.674 tỷ đồng.

Ngoài ra, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, SHB sẽ nâng vốn điều lệ lên mức 36.459 tỷ đồng, dự kiến đứng trong tốp 3 ngân hàng cổ phần tư nhân lớn nhất về vốn điều lệ.

Theo đó, SHB đã hoàn thiện hồ sơ trình Ngân hàng Nhà nước phương án tăng vốn điều lệ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, bao gồm 3 phần: Chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu; chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 100:20 với giá chào bán 12.500 đồng/cổ phiếu và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB với tổng số lượng cổ phiếu phát hành là 45,12 triệu cổ phiếu mới.

[Tăng 84%, SHB đạt lợi nhuận trước thuế cao nhất từ trước tới nay]

Tính đến 30/6, tổng tài sản của SHB đạt hơn 522.000 tỷ đồng, hoàn thành 91,7% kế hoạch năm 2022. Tổng vốn huy động đạt hơn 471.000 tỷ đồng; dư nợ cấp tín dụng đạt hơn 390.000 tỷ đồng, cả hai chỉ tiêu đều hoàn thành 93% kế hoạch năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế của SHB đạt gần 5.900 tỷ đồng (tăng 84%), hoàn thành trên 50% kế hoạch Đại hội đồng cổ đồng đề ra; thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 9.500 tỷ đồng (tăng 113%), tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn Basel II đạt gần 12%, xếp hạng tín nhiệm của Moody’s đạt B1. Với kết quả kinh doanh tích cực đạt được trong 6 tháng đầu năm, mục tiêu tổng lợi nhuận tối thiểu 11.686 tỷ trong năm 2022 của SHB là hoàn toàn khả quan./.

Thúy Hà (Vietnam+)