Ngày 20/6, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc họp với đại diện các cơ quan báo chí thực hiện ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ trong sáu tháng đầu năm.

Từ nay đến cuối năm, Ủy ban Dân tộc đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường phóng viên đi cơ sở, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Ủy ban cũng đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định 2472; xây dựng cơ chế hoạt động của bộ phận phụ trách, quy trình xuất bản, phát hành các ấn phẩm báo, tạp chí đến các đối tượng thụ hưởng.

Ủy ban cũng sẽ thành lập đoàn công tác tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyết định 2472 tại một số báo, công ty phát hành tại Hà Nội, kiểm tra liên ngành tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung đối tượng thụ hưởng Quyết định 2472 năm 2013; phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo "Những vấn đề đặt ra của các cơ quan báo chí trong việc thực hiện Quyết định 2472"; sơ kết hai năm thực hiện Quyết định...

Theo đánh giá của Ủy ban Dân tộc, từ đầu năm đến nay, các báo, tạp chí đều bảo đảm quy cách, khuôn khổ, chất lượng in ấn; nội dung bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ công tác của Ủy ban Dân tộc...; tuyên truyền có hiệu quả mọi hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống khu dân cư, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo...

Bên cạnh đó, nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Quý Tỵ phần lớn các cơ quan báo chí tham gia Quyết định 2472 đã làm tốt công tác từ thiện, xã hội, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng cao...

Các đại biểu đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện Quyết định 2472; kiến nghị các giải pháp tăng cường sự tham gia của báo chí vào công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định tại cơ sở; cải tiến cách thức vận chuyển ấn phẩm báo chí đến vùng sâu, vùng xa.../.

Phúc Hằng (TTXVN)