Them 445 trieu dong dong gop de phong, chong dich COVID-19 hinh anh 1Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải quyên góp ủng hộ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, ngày 27/5, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Chủ tịch nước đã phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khu vực hành chính tham gia ủng hộ với tinh thần tự nguyện, tối thiểu mỗi người một ngày lương.

[Dịch COVID-19: Bắc Ninh tiếp nhận hơn 75,5 tỷ đồng ủng hộ mua vaccine]

Tổng số tiền ủng hộ là 445 triệu đồng (Văn phòng Trung ương Đảng 195 triệu đồng, Văn phòng Chính phủ 150 triệu đồng và Văn phòng Chủ tịch nước 100 triệu đồng)./.

(TTXVN/Vietnam+)