Bài thi Khoa học Tự nhiên gồm ba môn thi thành phần là Vật lý, Hóa học, và Sinh học. Các môn thi độc lập và đều thi theo hình thức trắc nghiệm, mỗi môn gồm 40 câu.

Dưới đây là đề thi môn Vật lý, mã đề 213:

Thi THPT quoc gia 2019: De thi chinh thuc mon Vat ly hinh anh 1

Thi THPT quoc gia 2019: De thi chinh thuc mon Vat ly hinh anh 2

Thi THPT quoc gia 2019: De thi chinh thuc mon Vat ly hinh anh 3

Thi THPT quoc gia 2019: De thi chinh thuc mon Vat ly hinh anh 4
Nhóm PV (Vietnam+)