Thu tuong phan cong chuan bi Phien hop 38 Uy ban Thuong vu Quoc hoi hinh anh 1Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phân công đại diện lãnh đạo Chính phủ tham dự Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày 14-17/10.

Theo phân công, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày và tiếp thu đối với Báo cáo của Chính phủ về Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia; Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia; Tờ trình của Chính phủ về việc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày, tiếp thu đối với Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; Tờ trình của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 còn lại đã chuyển nguồn sang giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 để thực hiện hạng mục bổ sung của một số dự án; Tờ trình của Chính phủ về việc rà soát, hoàn chỉnh phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Tờ trình của Chính phủ về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tạo dự án Hồ chứa nước Ka Pét; Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

[Khai mạc Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội]

Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày và tiếp thu đối với Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020; Tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 vốn sự nghiệp ngoài nước cho tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện dự án viện trợ của Chính phủ Bỉ; kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia; Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn cấp phát và viện trợ nguồn vốn nước ngoài (chi thường xuyên) năm 2019 (tại văn bản số 3102/TTKQH-TH ngày 11/10/2019 của Tổng Thư ký Quốc hội).

Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Tư pháp tham dự và tiếp thu đối với nội dung: Thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trình bày và tiếp thu đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày và tiếp thu Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của Hà Nội; Tờ trình của Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2021; mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương; điều chỉnh địa giới một số phường, xã; thành lập hai phường Tân Hưng và Nam Đồng thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa và thành lập thị trấn Nưa thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thành lập ba phường Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân, thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hòa Bình và tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019-2021./.

(TTXVN/Vietnam+)