Tong cong ty Khi Viet Nam-CTCP chia co tuc nam 2020 dat ty le 30% hinh anh 1Người lao động Công ty PVGas. (Nguồn: pvn.vn)

Ngày 16/4, Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP (PV GAS) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020; thảo luận và biểu quyết đối với kế hoạch năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Tại Đại hội đồng cổ đông đã thông qua 19 nội dung được trình với tỷ lệ đồng thuận cao từ 99-100%; trong đó có việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận với việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 30%/vốn điều lệ (3.000 đồng/cổ phiếu); kế hoạch chia cổ tức tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ 25%/vốn điều lệ (2.500 đồng/cổ phiếu); bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Trong năm 2021, dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, giá dầu nhiều biến động, hệ thống khí đưa vào vận hành đã lâu cũng làm tăng chi phí vận hành, bảo dưỡng sửa chữa; sự cố phía thượng nguồn ngày một tăng và cạnh tranh quyết liệt trên thị trường...

Trước tình hình đó, PV GAS đã đưa ra các giải pháp ứng phó với mục tiêu đạt tổng doanh thu 70.169 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 8.795 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 7.036 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 3.547 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh được PV GAS xây dựng dựa trên phương án giá dầu 45 USD/thùng và tỷ giá 1USD là 23.500 đồng.

[PV GAS-PTSC ký Hợp đồng cung cấp tàu kho nổi chứa LPG lạnh ở phía Bắc]

Đại hội cũng dành thời gian để các cổ đông và lãnh đạo PV GAS thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan. Phần lớn các ý kiến xoay quanh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, tiến độ và triển vọng của các dự án đầu tư xây dựng, phương hướng phát triển kinh doanh LNG, kế hoạch duy trì và gia tăng lợi nhuận trong môi trường cạnh tranh ngày càng mở rộng...

Trong phần giải trình trước cổ đông, ban lãnh đạo PV GAS khẳng định tiếp tục xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu PV GAS.

Trên cơ sở minh bạch và thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước, triển khai Chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí trong nỗ lực đảm bảo quyền lợi của cổ đông cũng như nhà đầu tư.

Đại diện cổ đông lớn của PV GAS là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - ông Đinh Văn Sơn - Thành viên Hội đồng thành viên PVN nhận xét, những thành tựu nổi bật mà PV GAS đạt được trong năm 2020 đã đóng góp to lớn cho Tập đoàn và phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn thử thách đặc biệt; xứng đáng với sự tin tưởng của cổ đông.

Định hướng để PV GAS tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Khí, PVN cam kết nhất quán trong quan điểm và điều hành, hỗ trợ để doanh nghiệp này cũng như ngành công nghiệp khí phát triển như kỳ vọng; đem lại lợi ích cho toàn dân cũng như cổ đông.

Chủ tịch Hội đồng thành viên PV GAS Nguyễn Sinh Khang chia sẻ, đây là năm thứ 31 trong hành trình phát triển của PV GAS. Trên chặng đường sắp tới với nhiều khó khăn thử thách nhưng PV GAS luôn vững vào nền tảng nhân lực, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, kinh nghiệm, thương hiệu... chuẩn bị đủ tiềm lực để thực hiện tốt  nhiệm vụ kế hoạch của năm 2021.

Đây sẽ là tiền đề để doanh nghiệp thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2021-2025, khẳng định vị thế và thương hiệu của PV GAS tại thị trường trong nước và khu vực./.

Hằng Anh (TTXVN/Vietnam+)