Trình Quốc hội tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng/tháng từ 1/7

Chính phủ kiến nghị điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1/7/2024; tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 25/6, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW trong khu vực công theo lộ trình, từng bước, thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính khả thi và góp phần nâng cao đời sống người hưởng lương, Chính phủ đề nghị Quốc hội giao Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1/7/2024.

Chính phủ cũng xin ý kiến điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội cùng thời điểm trên.

Bổ sung chế độ tiền thưởng bằng 10% quỹ lương cơ bản

Thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày Báo cáo của Chính phủ về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội chiều 25/6, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh việc thực hiện tăng lương, điều chỉnh lương hưu và hỗ trợ cấp từ ngày 1/7/2024 được thực hiện nhằm giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, kiểm soát phân hóa xã hội, bảo đảm an sinh cho nhân dân trong quá trình phát triển.

Theo đó đối với khu vực công, Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung của Nghị quyết số 27 đã rõ, đủ điều kiện thực hiện, bao gồm: Hoàn thiện chế độ nâng lương; bổ sung chế độ tiền thưởng từ ngày 1/7/2024 (bằng 10% quỹ lương cơ bản) theo hướng gắn với đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc, tạo được động lực làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập.

Quy định và hướng dẫn rõ 5 nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương từ nguồn tăng thu và nguồn dư của địa phương đã bố trí cho cải cách tiền lương các năm trước chuyển sang; từ nguồn ngân sách Trung ương; từ một phần nguồn thu sự nghiệp; từ 10% tiết kiệm tăng thêm chi thường xuyên; từ nguồn do thực hiện tinh giản biên chế.

Đối với 2/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết sẽ căn cứ vào các bảng lương mới (bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương); cơ cấu lại và sắp xếp thành 9 chế độ phụ cấp mới.

Theo đó, Chính phủ kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1/7/2024 (chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay).

Đối với các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương, Chính phủ đề xuất thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6/2024 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ ngày 1/7/2024 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

tien-luong-2903.jpg
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

“Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này thì thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù từ ngày 1/7/2024 bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6/2024 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc),” bà Trà thông tin.

Tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Cùng với đó, Chính phủ kiến nghị Quốc hội điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024 như sau: Tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đồng thời đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995; sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng/tháng, có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

Chính phủ cũng kiến nghị Quốc hội trợ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn trợ cấp từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng/tháng (tăng 35,7%); giữ nguyên tương quan hiện hưởng các mức trợ cấp ưu đãi người có công so với mức chuẩn trợ cấp; trợ cấp xã hội theo mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng (tăng 38,9%).

Ngoài ra, Chính phủ kiến nghị Quốc hội sớm báo cáo Ban Chấp hành Trung ương về việc mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương và địa phương để chi cho việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, chính sách an sinh xã hội và tinh giản biên chế.

“Căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ đề nghị đưa các nội dung trên vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV,” Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Trình bày báo cáo thẩm tra sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh khẳng định cơ quan này thống nhất với quan điểm cần thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách liên quan theo lộ trình phù hợp, từng bước, thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với khả năng chi trả của ngân sách nhà nước và các nội dung khác đã nêu tại báo cáo số 329/BC-CP.

Về thực hiện tăng lương từ ngày 1/7/2024, Ủy ban Xã hội nhận thấy nội dung đề xuất của Chính phủ trong việc thực hiện tăng lương, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp đã cơ bản bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 83-KL/TW. Theo đó, thực hiện đầy đủ 2 nội dung cải cách tiền lương khu vực doanh nghiệp; thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công. Hiện nay, Chính phủ cũng đang quyết tâm, tích cực ban hành văn bản để bảo đảm thực hiện các nội dung này từ 01/7/2024.

“Tuy nhiên, với những vấn đề mới, phức tạp, Chính phủ cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để có cơ sở triển khai áp dụng, nhất là với quy định bổ sung quỹ tiền thưởng bằng 10% quỹ lương cơ bản và giao người đứng đầu xây dựng quy định chế độ tiền thưởng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý,” Chủ nhiệm Nguyễn Thuý Anh lưu ý.

Về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội, Chủ nhiệm Nguyễn Thuý Anh cho biết Ủy ban Xã hội và Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách thống nhất với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024.

Tuy vậy, Ủy ban Xã hội cũng kiến nghị Chính phủ định kỳ rà soát, xem xét nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội để từng bước tiến tới bảo đảm mức sống tối thiểu cho người có hoàn cảnh khó khăn và sớm thực hiện chính sách trợ cấp xã hội cho hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo theo Nghị quyết 42-NQ/TW, Nghị quyết 108/2023/QH15.

Cùng với đó, Chính phủ xem xét quy định mức trợ cấp hưu trí xã hội mới được bổ sung trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 một cách thỏa đáng và ở mức hợp lý để đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tính toán, trình bổ sung trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 để triển khai thực hiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục