Uy ban Thuong vu Quoc hoi chuan bi chat van hai bo truong hinh anh 1Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ dành trọn một ngày 19/3 để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Khoa học và Công nghệ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp vào sáng 19/3 về các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các đề án, dự án Chính phủ trình Quốc hội, đặc biệt là việc thẩm định đảm bảo chất lượng các đề án, dự án luật; giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Chiều 19/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhóm vấn đề về hiệu quả ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tế đời sống xã hội; công tác kiểm soát nhập khẩu công nghệ trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ; ứng dụng khoa học-công nghệ thúc đẩy tăng năng suất lao động; ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo.

Phiên chất vấn lần này thực hiện thí điểm việc “chất vấn và trả lời chất vấn ngay” (đại biểu Quốc hội nêu chất vấn ngắn gọn, rõ ý, không quá 01 phút/lần; người bị chất vấn trả lời ngay câu hỏi của đại biểu Quốc hội, thời gian không quá 03 phút/lần).

Trường hợp đại biểu Quốc hội chưa thỏa mãn với câu trả lời, có thể sử dụng bảng để đăng ký tranh luận, tuy nhiên thời gian hỏi và trả lời khi tranh luận ngắn hơn quy định nêu trên. Sau hoạt động chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết hoặc kết luận làm cơ sở để giám sát việc thực hiện.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được Truyền hình và Phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi./.
Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)