Vaccine và giãn cách sẽ tạo ra miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên trong bối cảnh khan hiếm vaccine cùng nguồn lực tổ chức tiêm có hạn thì Thành phố Hồ Chí Minh cần có chiến thuật như thế nào để đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất?./.

(Vnews)